Nordisk Safari Klub

Medlemsservice

Nordisk Safari Klub blev stiftet den 11. maj 1972 af kendte nordiske trofæjægere. Klubben er uafhængig af alle jagtorganisationer og er en klub for alle nordiske jægere med interesse for jagt i udlandet. Derfor informerer vi om international jagt, sørger for udveksling af erfaringer blandt klubbens medlemmer og forsøger at fremme medlemmernes muligheder for jagt i udlandet.

Websiden

På vores webside kan du læse læse om klubbens arrangementer, finde spændende jagtrapporter fra forskellige rejsemål og downloade dem, læse de seneste jagtnyheder, finde trofæopmålinger og meget mere

Jagtmagasinet Trofæ

Jagtmagasinet Trofæ udsendes af klubben 6 gange om året. Bladet indeholder først og fremmest medlemmernes egne artikler om jagt i udlandet. Hertil kommer grejomtale og våbentests, andre informative artikler, jagtrapporter, historisk stof, jægerportrætter samt jagtrapporter fra revirer verden over..

Trofæ opmåling

Vi opmåler trofæer fra hele verden. Vi opmåler efter Safari Club International og CIC´s regler. Trofæopmålingen sker løbende hen over året ved en lang række arrangementer i alle de nordiske lande. Se kalender på hjemmesiden og i Trofæ. Der betales til opmåler for registrering i NSK´s database, diplom, emblem og evt. medalje pr. trofæ.

Nordisk Safari Klub samarbejder med Børge Hinsch Fonden om trofæmuseet på Valdemars Slot. Trofæmuseet udvides løbende med nye samlinger, og er nu Europas største offentligt tilgængelige trofæmuseum. Nordisk Safari Klubs medlemmer har mulighed for at testamentere trofæer til klubben. Information herom kan fås ved sekretariatet.
.

Nordisk Safari Klub
SKYDE-arrangementer

Flere gange årligt arrangeres forskellige feltskydninger med riffel 

Formålet er at give medlemmerne lejlighed til at træne til stationære og bevægelige mål på afstande fra 10–600 meter. Desuden kan man aflægge elgmærkeprøven, samt skyde til de forskellige bukkemærker..

AUKTION

Klubben afholder løbende auktioner for medlemmer.

MØDER OG FOREDRAG

Deltag i foredrag om jagt i udlandet, trofæer, jagtrejser og andre relevante emner.

DONATIONSAFTALE

Du har nu mulighed for at donerer dine trofæer til Nordisk Safari Klub. Alt hvad du behøver at gøre er at udfylde en donationsaftale og underskrive denne samt sende den til Nordisk Safari Klub. Efterfølgede vil Nordisk Safari Klub underskrive og sende en underskrevet aftale retur. 

Du kan downloade donationsaftalen, ved at klikke på dette LINK.

REJSER TIL SYDAFRIKA

Planlægger du en jagtrejse til Sydafrika, så er der ting du skal være særlig opmærksom på. Blandt andet skal du udfylde dokumentet som du finder på dette LINK.

Vi ønsker dig en dejlig tur.

TJEKLISTEN TIL REJSEN

Før du rejser er der mange ting der skal gøres. Vi har lavet en tjekliste, så du husker det hele. Den finder du her på dette LINK.

FORSIKRINGSSAGER

Rådgivning om forsikringssager i forbindelse med tyverier, ødelæggelser, jagtrejser m.v.

Nordisk Safari Klub har på det seneste været forespurgt om udtalelser og ekspertvurderinger i forbindelse med rådgivning og vurdering af henholdsvis stjålne elefantstødtænder, en omfattende vandskade, som ødelagde trofæer, og en vurdering omkring en erstatning af en meget dyr jagtrejse, der løb ind i alvorlige problemer, og som forsikringen har betænkeligheder ved at træde ind i.

Klubben har derfor nedsat et udvalg, som enten efter egen ekspertise, eller som vil være i stand til at finde den rette ekspertise, og derigennem komme med en nøgtern og saglig vurdering af sagen, til forhåbentlig gavn for det medlem, der har brug for støtten.

Da disse opgaver kan være meget krævende har bestyrelsen besluttet, at der opkræves et gebyr på hver sag på kr. 1.500,00 og skal der evt. indhentes megen baggrundsmateriale og udføres et større arbejde, vil den pågældende få et tilbud herpå.

Det er bestyrelsens håb, at vi herigennem kan være med til at sikre, at vores trofæer kan blive vurderet efter den værdi, som de rent faktisk har for os som jægere.

Formand for udvalget, Erik Ahlmann Larsen tedeum@tedeum.dk

SLAMS

NSK har indstiftet en række slams: Nordisk Slam, European Slam,  European Grand Slam, NSK Slam 50, NSK Slam 100, NSK Slam 150, NSK Slam 200. Big Five Slam, Tiny Ten Slam og Predator Slam.

De nærmere regler vedrørnede slams findes HER

BETALINGSSERVICE

Til alle danske medlemmer:

Når du udfylder tilmeldingen til PBS ved at klikke på nedenstående link, skal du have dit medlemsnr, da det skal skrives i feltet med kunde nr. i tilmeldingsformularen. –

Udfyld felterne med CPR eller CVR, samt reg og konto nr. for den konto du ønsker at beløbet skal trækkes på. – I feltet “kundenr.” skal du skrive dit NSK medlems nr.

Det finder du på adressesedlen på sidste nr. af Trofæ/eller på din sidste indbetaling. – I feltet “Deb. gr. nr.” skal der skrives 07819

Nyttige link

Grand Slam Club/Ovis

Besøg

Safari Club International

Besøg

Rowland Ward Ltd.

Besøg

The World Forum on Shoting Activites

Besøg

Dansk Zoologisk Konservatorforening

Besøg

CIC - Wildlife

Besøg